Materials didąctics i divulgatius

El Centre de Documentació I Educació Ambiental també té com a funció crear i generar material de suport tant pels mestres com per les entitats per a facilitar la seva tasca i les mateixes activitats; per aquest motiu s’han elaborat tot un seguit de materials de suport de creació pròpia:

 • Samarretes
 • Adhesius
 • Dossiers didàctics d’activitats pel Programa Integrat Educació Ambiental, diferents nivells
 • Imants Deixalleria
 • Quaderns de dibuix
 • Llibres de contes
 • Estoigs de colors
 • Llibre "Una ciutat sostenible"
 • Tríptics diferents campanyes:

Fem Bon Ambient (Informació que fa l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat)
Deixalleries municipals
Mini deixalleries
Centre de Documentació i Educació Ambiental
Agència de Serveis Energètics
Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Ozó
Ordenança Municipal Intervenció Integral de les Activitats i Serveis
Energies renovables
Implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica
Recollida selectiva de paper-cartró i envasos
 

Altres

 • Plànols de camins històrics
 • Informació Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
 • Plànols del Parc Natural (itineraris)
 • Fons Bibliogràfic del Centre de Documentació i Educació Ambiental
 • Llibre de les Fonts naturals a Terrassa
 • Llibre del Pla d’Acció Ambiental
 • Guies de bones pràctiques ambientals per diferents sectors
 • CD ponències i conclusions Ecofòrum
 • Butlletí "Voltant pel Parc"
 • Butlletí "Essències"
 • Cursos i altres activitats.
 • Col.lecció "Aigua Viva"
 • CD "Un passeig per Sant Llorenç"


 AGENDA 21 ESCOLAR

L'Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament és un recurs d'educació ambiental per a alumnes de secundària, que l'Àmbit de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona elabora des del 2002-2003.

L'Agenda Escolar, enguany, arriba a la seva catorzena edició..

Per poder treballar s'han creat un seguit de recursos:

 1. Web de l'Agenda
 2. Grup del Facebook
 3. Twitter

En aquests espais s'hi aniran penjant propostes lúdiques que busquen motivar la participació. Per això, algunes d'elles van acompanyades de premis, com podreu comprovar al web en l'espai "Participa!".

Els professors i tècnics o responsables municipals,  disposen d'un espai a la comunitat virtual on s'anira penjant informació relacionada amb les propostes del curs i, en general, amb la participació i la sostenibilitat.

D'altra banda, al web de l'Agenda Escolar, en l'espai "Per saber-ne més" trobareu a la vostra disposició un recull de totes les activitats de cursos anteriors, així com altres propostes relacionades amb la sostenibilitat per desenvolupar amb els alumnes.

D'altra banda, les escoles de primària que han rebut els calendaris escolars, amb els que es relacionen íntimament les agendes, també trobaran un espai específic al web per aquest producte, amb propostes complementàries per als alumnes.