Centre d'Informació Ambiental Bonvilar

EL CENTRE D’INFORMACIÓ AMBIENTAL BONVILAR (CIAB)

El CIAB es troba al Camí dels Plans de Bonvilar, 40 i dins el bosc públic de Bonvilar, propietat de l’Ajuntament de Terrassa per tal de promocionar l’entorn natural. Disposa d’una sala polivalent, serveis sanitaris, estació de producció d’energia fotovoltaica, àrea de lleure amb taules de fusta, i aparcaments per a vehicles i autocars.

Aquest Centre depèn del Centre d’Educació de Documentació i Educació Ambiental. L’horari de funcionament és dissabtes i diumenges de 10 a 18 h (de març a novembre). I entre setmana en horaris concertats per a visites guiades.En la gestió del Centre d’Informació es garanteix per part del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat:

  • La presència d’un equip durant els caps de setmana de març a novembre (9 mesos), format per un monitor medi ambiental i un ajudant, responsables d’obrir l’equipament de 10h del matí a les 18h de la tarda i que ofereixen informació als visitants, reparteixen tríptics informatius, etc. 
  • El manteniment de l’espai i vigilància de les instal·lacions del Centre d’Informació.  
  • L’edició de materials divulgatius (tríptics, fullets, etc.)
  • La realització de campanyes informatives o de divulgació de l’espai.